Video

Video proces uključuje vizualnu proizvodnju u svrhu komuniciranja ili informiranja